Skip to main content

Soluții Amenajare

Consultanţă în amenajarea spaţiului

Suntem convinşi că succesul oricărui proiect pe care îl facem depinde şi de buna comunicare şi relaţionare pe care o avem cu Beneficiarul.

De la discuţiile iniţiale, până la oferirea efectivă a unei soluţii la cheie, specialiştii Forward oferă consultanţă Beneficiarului în toate etapele proiectului: de la analiza fezabilităţii proiectării, costurile implicate sau timpul necesar, până la soluţiile de optimizare existente, eventuale restricţii etc.

Totul după o metodologie de lucru care încurajează transparenţa şi organizarea riguroasă, cu specialişti dedicaţi care comunică şi raportează în timp util tot ceea ce este necesar pentru luarea celor mai bune decizii.

În planificarea şi amenajarea unui spaţiu funcţional respectăm întotdeauna cerinţele Autorităţilor. Obținerea la timp a avizelor şi autorizațiilor de construire şi de securitate la incendiu condiţionează înfiinţarea oricărui nou spaţiu sau reamenajarea unuia existent.

Oferim deci servicii complete şi pe această zonă, de la realizarea documentaţiei, depunerea acesteia şi efectuarea tuturor diligenţelor necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor în timp util.

Totul după o metodologie de lucru care încurajează transparenţa şi organizarea riguroasă, cu specialişti dedicaţi care comunică şi raportează în timp util tot ceea ce este necesar pentru luarea celor mai bune decizii.

Consultanță în amenajarea spațiului

Condiția estențială pentru demararea cu succes a unui proiect este înțelegerea corectă a nevoilor şi aşteptărilor beneficiarului şi a specificului spațiului de lucru.

Indiferent că vorbim despre spații de birouri perfect funcționale, care motivează şi cresc implicarea angajaților, de magazine care te invită să le vizitezi, de spații industriale bine organizate, de zone HoReCa, fiecare proiect are specificitatea sa şi spune o poveste autentică.

Definirea clară a brief-ului proiectului este o etapă-cheie, în care: discutăm cu clientul, ascultăm activ ce ne povesteşte, punem întrebări vizavi de specificul industriei, de cultura companiei şi structura departamentală, dacă este cazul.

Mergem la fața locului, luăm pulsul spațiului, analizăm amplasarea curentă, identificăm posibile bariere şi oportunități, efectuăm studii de fezabilitate. Ne facem temele în detaliu, analizăm şi propunem în consecință toate detaliile necesare aducerii la viaţă a proiectului agreat.

Managementul spațiului de lucru

Odată înţelese nevoile Beneficiarului şi stabilit brief-ul Proiectului, definirea clară a diferitelor spaţii de lucru este o etapă importantă, esenţială lucrărilor ulterioare de proiectare.

Plecăm de la poza de moment, ce surpinde toate specificităţile curente ale spaţiului şi o raportăm la rezultatul vizat, mai exact la necesităţi funcţionale şi tehice viitoare. Este o analiză la finalul căreia obţinem etapizarea şi toate specificităţile necesare proiectării ulterioare.

Totul după o metodologie de lucru care încurajează transparenţa şi organizarea riguroasă, cu specialişti dedicaţi care comunică şi raportează în timp util tot ceea ce este necesar pentru luarea celor mai bune decizii.

Planificarea spațiului de lucru

Un spaţiu de lucru plăcut, organizat cât mai funcţional, este o condiţie a productivității.

Indiferent de specificul locului, planificarea riguroasă este esențială; permite optimizarea spațiului și poziționarea eficientă a tuturor elementelor componente, indiferent că vorbim de compartimentare, poziționare echipamente, mobilier, etc.

în acest proces, luăm în calcul fluxurile umane și materiale, nevoile de business per ansamblu şi le translatăm într-o planificare detaliată a întregului spațiu disponibil.

Design Interior

Avem convingerea că elementele de design interior aduc la viaţă orice proiect de amenajare.

Venim cu acele soluții de personalizare a unui spaţiu care reflectă ADN-ul brand-ului şi al culturii organizaționale, de la concept până la implementare. Si ținem întotdeauna cont de funcționalitate. Dezvoltăm concepte de amenajare şi comunicare la nivel ambiental care reflectă şi consolidează identitatea companiei. Conturăm spații care inspiră, care generează valoare şi încurajează inițiativa, care duc mai departe povestea brand-ului, reflectă filosofia acestuia şi identitatea construită în timp. Spații în care te poți simți ca acasa.

Design-ul interior presupune, înainte de orice, înțelegerea culturii, valorilor şi găsirea unei soluții care le reflectă şi sprijină apartenența la identitatea locului.

Culori, texturi, grafică, imagini, elemente de mobilier, signalistică, mesagistică, toate trebuie gândite şi potrivite în detaliu. Tinem cont de compartimentare, de limitările de spațiu şi buget şi, bineînțeles, de povestea pe care compania îşi doreste să o spună publicului extern şi intern. Avem specialiştii necesari care să răspundă tuturor acestor aşteptări.

Lucrări de amenajare

De la definirea ideii, la oferirea efectivă a soluţiei la cheie, suntem partenerul potrivit în orice etapă a unui proiect de amenajare, indiferent de complexitatea acestuia.

Analizăm în detaliu situaţia curentă şi definim clar nevoile şi aşteptările beneficiarului. Lucrăm cu o varietate de subcontractori şi furnizori ce pot răspunde oricărei solicitări şi avem propria echipă specializată în lucrări tehnice sau de amenajare, cu expertiză în toate zonele de interes.

Avem tot ce trebuie pentru a oferi cele mai calitative şi variate servicii şi produse, garantând finalizarea proiectelor în parametri de cost, timp şi calitate agreaţi.

Soluţii de mobilier

Nu ne temem să împingem granițele nici atunci când vine vorba de propunerea soluțiilor de mobilier, punând mereu accent pe inovație, calitate, tehnologie, ergonomie, design. Propunem cu ajutorul experților noştri mobilier care răspunde necesităților, ține cont de criteriile de design şi funcționalitate, oferind acea tuşă finală proiectului.

De la consultanță în alegererea pieselor şi până la logistica aferentă instalării acestora în spațiul amenajat, întregul proces intră în sarcina noastră. Iar grija pentru detalii face şi de această data parte din semnătura Forward.

Mutări firme, logistică şi depozitare

Orice relocare poate fi un proces anevoios din punct de vedere logistic şi nu numai; necesită o planificare riguroasă, care ia mereu în calcul respectarea cerinţelor de timp, buget şi siguranţă, fără a periclita derularea proceselor de business curente, fluxurile umane sau materiale. Eficienţa este cuvântul cheie!

Forward are experienţa necesară pentru a implementa cu succes acest tip de lucrări, fiind responsabili de bunul mers al lucrurilor de la stabilirea planului initial de mutare, pănă la predarea efectivă a noului spaţiu.

Mentenanţă preventivă și corectivă

Implicarea noastră nu se încheie odată cu finalizarea proiectului de amenajare, ci venim în sprijinul Beneficiarilor şi cu servicii de mentenanţă preventivă sau corectivă. Altfel spus, asigurăm toate serviciile necesare în vederea menţinerii stării lucrărilor efectuate la parametri doriţi, cât şi în vederea restabilirii calităţii acolo unde intervin în timp probleme sau sunt necesare optimizări:

  • Prin serviciile de mentenanţă preventivă oferite, plecând de la un plan de mentenanţă agreat cu Beneficiarul, specialiştii Forward întreprind sarcinile de mentenanţă în intervalele corespunzătoare stabilite, cu frecvenţa agreată. Este vorba practic despre un program clar definit de lucrări de revizie periodică şi eventual, de reglare, care vizează menţinerea lucrărilor efectuate la cele mai bune standarde de calitate;
  • Prin serviciile de preventivă si corectivă vizăm identificarea problemelor apărute, efectuarea diagnozei după o metodologie riguroasă, eliminarea sau corectarea problemelor identificate, urmată de stabilirea modalităţilor de control a bunei funcţionari viitoare.

Small Works

Oferim aceeaşi garanţie a calităţii şi atunci când vine vorba despre proiecte de amenajare la scară mica, corelate, de exemplu, unei reorganizări interne, unor reconfigurări sau renovări ale spaţiilor existente.

Lucrările de vopsire, tencuire și orice alte lucrări mici, efectuate cu aprobarea prealabilă a Beneficiarului, intră în această gamă de servicii.

Cum lucrăm

Indiferent că vorbim despre soluții corporate de amenajare pentru spații de birouri, industriale, retail, din zona HoReCa, sau pentru orice alt tip de profil, toate proiectele pleacă de la înțelegerea situației curente şi trec printr-o serie de etape intermediare minuțioase până a ajunge la implementare.
.

1. Evaluarea spațiului de lucru

Este etapa în care discutăm cu beneficiarii, înțelegem cultura specifică şi imaginea finală ce se doreşte a fi proiectată, analizăm spațiul din punct de vedere al amplasării, identificăm oportunități şi limitări, definim nevoi, cerințe şi aşteptări. Obținem deci o viziune de ansamblu asupra proiectului.

2. Planificarea spațiului

Venim cu o primă propunere a soluțiilor pentru noul spațiu pe zona de compartimentare. Este momentul în care, plecând de la arhitectura spațiului şi de la cerințele de funcționalitate, propunem direcții de compartimentare şi proiectare de instalații.

3. Definirea conceptului de design

Orice proiect reuşit are la bază premisele unui mix optim între tehnic şi artistic. Dimensiunea funcțională trebuie complimentată de un design pe măsură, prin amenajări potrivite: finisaje speciale, materiale, mobilier, soluții de iluminat, sisteme audio-video, branding. Este etapa în care vizăm îmbinarea criteriilor de ordin funcțional cu cele de ordin estetic, elementele de organizare a spațiului cu cele ce țin de identitatea vizuală a companiei. Obținem definirea conceptului de design până la cel mai mic detaliu şi avem graficul de execuție, cu detalierea tipurilor de lucrări, de instalații, termene de implementare, bugetare.

4. Evaluarea proiectului şi alegerea soluţiei

Este etapa în care evaluăm împreună cu beneficiarul opțiunile ce vor alcătui soluția finală şi alegem varianta care răspunde cel mai bine cerințelor de design şi buget. Avem undă verde pentru a da viață conceptelor şi planurilor agreate.

5. Execuție şi implementare

Trecem deci de la dimensiunea teoretică, descriptivă, la cea practică: varianta agreată se materializează şi livrăm la final o soluție la cheie, în termen şi în bugetul stabilit.

6. Servicii de mentenanță

Suntem alături de beneficiarii proiectelor şi după implementarea acestora, oferind suport pe parte de mentenanță pentru echipamentele de instalații şi nu numai.

De ce să lucrezi cu noi ?

Atenți la orice detaliu

Comunicare eficientă

Soluții calitative

Proiecte excepționale

Hai să construim împreună proiectul tău

Sună-ne   Scrie-ne

Close Menu
Solicită oferta